Logo Handtherapie Zuid Oost Brabant

Wat is de ziekte van Dupuytren?

De ziekte van Dupuytren (ook wel Morbus Dupuytren) is een aandoening van het bindweefsel. Er ontstaan in de bindweefselplaat, die net onder de huid van de handpalm ligt, abnormale verdikkingen. De plaatsen waar het bindweefsel verdikt is, voelen aan als knobbels of strengen in of onder de huid. Deze strengen kunnen in de loop van de tijd samentrekken waardoor vingers krom gaan staan en niet meer goed te strekken zijn.

Oorzaak

De oorzaak is niet duidelijk. Genetische factoren kunnen een rol spelen, net zoals het gebruik van alcohol, roken, epilepsie en suikerziekte. De ziekte komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen.

Symptomen

  • Knobbels of strengen aan de binnenzijde van de hand
  • Intrekking van de huid in de handpalm; de huid voelt als het ware als ‘te kort’ aan.
  • Moeite met het strekken van de vinger(s). Uiteindelijk kan de vinger steeds krommer gaan staan.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld aan de hand van het klinische beeld, aanvullend onderzoek is niet noodzakelijk.

Fysiotherapie

Behandeling

Uit onderzoek blijkt dat de ziekte van Dupuytren niet conservatief te behandelen is, dat wil zeggen dat het enkel operatief te behandelen is.

Wanneer de strengen pijnlijk zijn of wanneer er bij de hand plat op tafel leggen een potlood onder de vingers doorgeschoven kan worden zult u doorgestuurd worden naar een plastisch- handchirurg om de behandelopties te bespreken. Er zijn twee verschillende operatievormen:

Percutane naaldfasciotomie

De streng wordt met behulp van een naald doorgesneden waardoor de streng wordt onderbroken. De vinger krijgt zo weer meer bewegelijkheid. Het voordeel is dat dit een relatief kleine ingreep is met een snel herstel. Het dupuytrenweefsel wordt echter niet weggehaald, de knobbels en strengen blijven zitten. Het kan nodig zijn om de naaldmethode te herhalen of uiteindelijk alsnog een selectieve fasciectomie uit te voeren.

Selectieve fasciectomie

Deze operatie wordt uitgevoerd wanneer er een forse kromstand is ontstaan of iemand veel pijn ervaart. Bij een selectieve fasciectomie wordt er zoveel mogelijk Dupuytrenweefsel verwijderd. Na deze operatie is handtherapie noodzakelijk. Herstel duurt gemiddeld 3 maanden. Ook na deze methode is er kans op een recidief.

De plastische chirurg bespreekt met u welke operatie voor u het meest passend is.