Logo Handtherapie Zuid Oost Brabant

Wat is Morbus de Quervain?

Het syndroom van De Quervain is een aandoening die het gevolg is van irritatie en zwelling van de pezen aan de duimzijde van de pols. Deze peesontsteking is genoemd naar de ontdekker, de Zwitserse chirurg De Quervain.

Door irritatie of overbelasting zwelt de pees in het omhulsel en wordt de pees dikker. Hierdoor kunnen de pezen niet meer zo makkelijk bewegen en lopen ze vast in het omhulsel. Er is vaak een zwelling zichtbaar aan de duimzijde van de pols, deze kan pijnlijk zijn. De pijn neemt toe bij het maken van een vuist, het vastpakken van voorwerpen of het draaien van de pols.

Oorzaak

De meest voorkomende oorzaak van het syndroom van De Quervain is een ontsteking en zwelling van het omhulsel van de pezen. Het ontstaan van M. de Quervain kan nauw samenhangen met het uitvoeren van herhalende bewegingen van de duim, gekoppeld aan ongewone polsposities.

Het is een aandoening die veel voorkomt bij jonge moeders. Het telkens optillen en dragen van een baby zet de handen in ongemakkelijke posities. De hormonen die een rol spelen bij zwangerschap en borstvoeding kunnen u extra vatbaar maken.

Daarnaast hebben mensen met reuma en suikerziekte ook een grotere kans op het ontwikkelen van De Quervain. Soms ontstaat de aandoening na een polsbreuk, omdat de pezen dan een klap gekregen hebben. Het komt echter ook voor dat er geen duidelijke reden te vinden is.

Symptomen

  • Pijn aan de duimzijde van de pols.
  • De pijn kan geleidelijk of acuut ontstaan en wordt gevoeld ter plaatse van de pols.
  • Soms straalt de pijn uit naar de onderarm.
  • De pijn wordt meestal erger bij herhaald gebruik van de hand en duim, met name wanneer voorwerpen met kracht worden vastgepakt of wanneer de pols wordt verdraaid.
  • Vaak is er een zwelling zichtbaar aan de duimzijde van de pols en kan het gebeuren dat de duim in zijn beweging blijft steken of ‘knakt’.
  • Door de pijn en de zwelling kan het moeilijk zijn om de duim en pols te bewegen.
  • Het zwellen van de pezen aan de duimbasis maakt bewegingen van pols en duim pijnlijk.

Diagnose

De diagnose is makkelijk te stellen door het uitvoeren van een specifieke test. Bij deze test maakt u een vuist door de vingers over de duim te sluiten. Vervolgens wordt de pols gebogen naar de pinkzijde toe. Bij mensen met het syndroom van De Quervain is deze beweging zeer pijnlijk.

Behandeling

De duur van de klachten bepaalt het verloop van de behandeling. Over het algemeen zal men eerst kiezen voor de minst ingrijpende behandelingen.

Spalktherapie

Om de zwelling op de pees te verminderen is rust noodzakelijk. Middels een spalk kan de duim en pols ondersteunt worden, waardoor effectieve rust op de pees ontstaat. De handtherapeut kan een passende spalk voor u vervaardigen.

Ergotherapie

De ergotherapeut kijkt met u mee naar werkzaamheden die klachten bij u oproepen. Het anders uitvoeren van bepaalde werkzaamheden en het aanpassen van uw houding kan helpen in het voorkomen van terugkerende klachten.

Fysiotherapie

Fysiotherapie kan u helpen met het opbouwen van de belastbaarheid van de duim/pols. Het hanteren van een juiste positie van de pols en duim helpt in het voorkomen van terugkerende klachten.